Google+

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Subprisebox Nederland met zorg
samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
Subprisebox Nederland verstrekt door middel van deze website louter informatie over
producten en diensten die door Subprisebox Nederland worden aangeboden. Wijzigingen
kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Subprisebox Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet
goed functioneren van deze website.

Subprisebox Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden
en onvolledigheden van de op de website van Subprisebox Nederland opgenomen
informatie en tarieven.

Hoewel Subprisebox Nederland alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen,
is Subprisebox Nederland niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die
door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Subprisebox Nederland worden onderhouden zijn louter
ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Subprisebox Nederland uiterst selectief
is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud
en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten
die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Subprisebox Nederland
worden onderhouden wordt afgewezen.

X